Společenské prostory na faře

Milí farníci,
rád bych vás z pověření pastorační rady seznámil se záměrem vybudovat, či spíše zrekonstruovat společenské prostory na faře v Troubsku.

Během posledních let či desetiletí prošla budova fary stavebními úpravami, které byly vyvolány různou představou zde působících kněží o kvalitě a způsobu bydlení a práce (výměna oken, dveří, rekonstrukce a přesuny sociálního zařízení, garážová vrata apod.) Tyto úpravy se podepsaly i na vnějším vzhledu budovy, který je v celkově zanedbaném stavu.

Společenskými prostorami se pro jednoduchost myslí zádveří a místnosti vlevo od něj, dále venkovní prostory kolem farní budovy. Už asi nezjistíme, kdo přišel jako první s nápadem na jejich rekonstrukci, nicméně tato myšlenka časem nezapadla, byla často a důkladně diskutována při různých příležitostech a nakonec dostala konkrétní podobu, jak je vidno z přiložené studie.

Říjnová brigáda

Prvním, a jak se ukázalo i nezbytným krokem k jejímu uskutečnění byla sobotní brigáda 15. října. Toho dne se farní budova doslova nadechla, neboť ji brigádnici zbavili letitých nánosů nepotřebných věcí, jak se mohli přesvědčit pracovníci ekodvorů v širokém okolí. Garážmistři v čele s Jiřím Konečným udělali v garáži místo pro osobní auto, takže garáž může sloužit svému účelu. Sklepmistři Pavel Krula a Martin Konečný razantním způsobem zvětšili jejich volnou kapacitu. A navíc půdoznalci pod vedením Jiřího Meda objevili cenné historické písemnosti, které jsou předmětem dalšího zkoumání.

stávající sklad - průzkumné práce 1 stávající sklad - průzkumné práce 2 stávající sklad - průzkumné práce 3

Foto: stávající sklad - průzkumné práce (klikněte pro zvětšení)

Od slov ke studii

Dalším krokem na cestě k cíli bylo zhotovení studie společenských prostor. Tu si můžete prohlédnout v pdf souborech na konci článku. Zahrnuje místnosti vlevo od vstupu do fary: pokoj, kuchyni, WC a technickou místnost a sklad. Její základní myšlenkou je pak propojení pokoje a skladu do jediného prostoru a jeho otevření do farní zahrady. Rovněž přístup na WC je plánován ze zahrady a může být používán při venkovních aktivitách. Studii pro nás zpracoval Ing. Michal Indra z firmy ACERWOODWAY, jimž patří naše upřímné díky.

Od studie k realizaci

Vede dlouhá cesta, to ví každý, kdo se někdy pustil do stavby či rekonstrukce. V současné době probíhají částečné bourací a vyklízecí práce. To hlavní nás čeká na jaře. A tady se dostáváme k meritu věci. Je jisté, že realizace si vyžádá nemalé finanční prostředky, případně i brigádnické nasazení. Bude v sobě zahrnovat pověstných devatero řemesel.

Obracíme se tedy tímto na všechny farníky a celou farnost, jednak proto, aby byla informována, a zároveň mohl kdokoli přijít s nápadem, poznámkou, upozorněním, případně nabídkou pomoci hmotné či finanční.

Dejte nám vědět. Buď osobně otci Františkovi, členům pastorační rady nebo emailem

o. František: frantisek.koutny@gmail.com
Petr Juráček: olca@centrum.cz
Mirek Čoupek: mirek.brestt@seznam.cz

a to nejlépe do 15. ledna 2017.

O dalším postupu se jistě dočtete na těchto stránkách. 
Děkujeme.
Miroslav Čoupek

Studie varianta 1

Studie varianta 2