Ohlášky

TROUBSKO - NEDĚLE 4.6.2023 - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – sbírka na Charitu

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 5.6. - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Úterý 6.6.. - Sv. Norberta, biskupa
Čtvrtek 8.6.. - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ  - EUCHARISTICKÝ PRŮVOD OBCÍ                      
Pátek 9.6. - Sv. Efréma, jáhna a učitele církve
Sobota 10.6. - Sobotní památka Panny Marie                             
NEDĚLE 11.6. - 10. NEDĚLE v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Úterý 6.6. - 18:00 kaple Bosonohy –  za Jaroslava del Favero, rodiče a manželku Marii            
Středa 7.6. – 18:00 kaple Ostopovice – za Antonína a Jůlii Tesařovy, zetě Ivana, dvoje rodiče a živou rodinu
Čtvrtek 8.6. - 18:00 farní kostel – za Jana Putnu a dvoje rodiče  
Pátek 9.6. – 18:00 farní kostel  –  za Annu a Vladimíra Nakládalovy, snachu Janu a celou živou a zemřelou rodinu
                                                 Celebruje Mgr.Ing. Josef Janoušek – udílení novokněžského požehnání                                       
                       Mše sv. pro rodiče s dětmi                               
Sobota – 10.6. - 18:00 – Hlína – mše svatá s nedělní platností
NEDĚLE 11.6. - 10. NEDĚLE v mezidobí

                    7:30 – za rodiče Gabrielovy a Nešpůrkovy  
                    9:00 – za Františka Břínka, manželku Martu a celou zemřelou přízeň                 
                  11:00  - Neslovice
                  14:30 – přijme svátost křtu František Kupský v kapli v Ostopovicích               

Sbírka minulou neděli činila 16.614,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Hodina tiché osobní modlitby ve farním kostele v úterý – 20:00-21:00

Varhanní koncert ve farním kostele v rámci varhanního festivalu – 11. června v 18:00 hod.

Milosrdní bratři pořádají pro mladé muže hledající své povolání výlet do Tater. Na programu budou vedle vysokohorské turistiky v krásné přírodě různé duchovní aktivity a samozřejmě možnost rozhovorů 
Podrobnější informace a přihlášky: prevor@milosrdni.cz nebo volejte na číslo +420 608 745 700.
Přihlašování je možné do 11. 6. 2023. 
Informace na webu biskupství: https://www.biskupstvi.cz/2023-05-19-s-milosrdnymi-bratry-v-tatrach

"Jak mluvit s dětmi o sexu" -  jednorázový on-line webinář, pořádá CENAP – Centrum naděje a pomoci -  Nejbližší termín je 20.6
http://www.cenap.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-sexu

Národní centrum pro rodinu

Hledáme nového kolegu, nebo kolegyni, který by se chtěl podílet na dobrém díle v oblasti rodinné politiky, primární prevence rozpadu vztahů a spolupráci s našimi, církevními, centry pro rodinu v ČR.

Jsme, jako Národní centrum pro rodinu, zřízeni Českou biskupskou konferencí s posláním: monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Byli jsme založeni v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a naše činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve. V pastorační práci se angažujeme jako koordinační a informační centrum pro diecézní a regionální centra pro rodinu.

Kam směřuje naše úsilí?
Šťastná rodina, založená na kvalitním a stabilním vztahu muže a ženy a odpovědná výchova dětí jsou témata, která leží na srdci snad každému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet pro-rodinné klima pro uskutečňování těchto cílů v duchu křesťanských hodnot – v perspektivě spolupráce s Centry pro rodinu a dalšími pro-rodinnými organizacemi v České republice i v zahraničí – je hlavním důvodem existence Národního centra pro rodinu (NCR).

S úctou a přáním všeho dobrého a Boží blízkosti
Mgr. Ivana Horáková
horakova@rodiny.cz

Národní centrum pro rodinu
Průchodní 2
602 00 BRNO
+420 733 598 575

Dětský list

Kosení farní zahrady

Varhanni_koncert_2023_Troubsko

plavu za tebou

Milosrdni