Ohlášky

NEDĚLE 20.9.2020 – 25. neděle v mezidobí – TROUBSKO

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 21.9. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Středa 23.9. - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Sobota 26.9. - Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků a Sobotní Památka Panny Marie
NEDĚLE 27.9. – 26. neděle v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Úterý 22.9. - v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Tomáše a Marii Marečkovy a dvoje rodiče
Středa 23.9. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za Františka Kratochvíla, syna Libora a dvoje rodiče
Čtvrtek 24.9. – v 18:00 v kapli v Troubsku –
Pátek 25.9. –  v 18:00 ve farním kostele – za Františku Dvořákovu, sestry a neteře
Sobota 26.9. - v 11:00  v kapli Bosonohách, při ní přijme svátost křtu Samuel Nádvorník z Bosonoh                     
NEDĚLE 27.9. – 26. neděle v mezidobí
                               7:30
–  za Marii a Rudolfa Kubovy, dvoje rodiče, snachu Annu a duše v očistci
                               9:00 –  ZA FARNÍKY (  za Václava Strnada, dvě manželky a celou rodinu                                                                                                        

Ve středu 23.9. – vyučování náboženství
                             Troubsko - 13:15 – 1. skupina  - 1. a 2. třída
                                                14:00  - 2. skupina – 3. - 5. třída
                             Ostopovice – 16:00
Vyučování náboženství v Popůvkách – ve čtvrtek 1.10. v 15:00

Minikřemílek – v pátek  na faře v 16:00. 
Ministranti – také v pátek 16:30

Díky za pomoc s přípravou Farního dne a s veškerou pomocí v průběhu dne
Zájemci o poznání nebo prohloubení znalostí o křesťanství (zvl. dospělí zájemci o křest ) - přihlaste se  na domluvu o času setkávání.

Věčné sliby sestry Adélky Feitové – 3.10.2020 ve Štípě u Zlína v 15:00 hod. Srdečně všechny zve sestra Adélka.

VÝZVA K DONÁTORSTVÍ
Milí farníci, minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS. Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Pokud potřebujete pomoci s přihlášením, obracejte se na Pavla Juráčka ml. Tel. 603 178 498, email: juracek@acerww.cz nebo na faráře. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.

Bible Zari