Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - NEDĚLE  17.6.2018 – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky a památky v týdnu:
Úterý 19.6. – Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a sv. Romualda, opata
Čtvrtek 21.6. – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek 22.6. – Sv. Paulína Nolánského, biskupa a sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků
Sobota 23.6. – Sobotní památka Panny Marie
V sobotu 24.6. bude v Brně v katedrále v 9:00 kněžské a jáhenské svěcení
NEDĚLE 24.6. 2018 – Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – patrona obce Ostopovice
                                       Sbírka na bohoslovce a formaci kněží

Mše svaté v týdnu:
Úterý 19.6. – v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Jaroslava del Favero a rodiče
Středa 20.6. – v 18:00 v kapli v Troubsku –  za Antonína a Jůlii Tesařovy, zetě, dvoje rodiče a živou rodinu
                        kvůli opravám kaple v Ostopovicích tam nebude mše svatá
Čtvrtek 21.6. –  v18:00 v kapli v Troubsku -  za Miroslava Partyku
Pátek 22.6. - v 18:00 ve farním kostele – za Josefa Továrka, manželku a celou rodinu
Příští neděli 24.6. v 7:30 –  za živou a zemřelou rodinu Popelkovu a Šilhanovu
                                10:00 –   POUTNÍ MŠE SVATÁ v Ostopovicích, ke cti sv. Jana Křtitele, patrona obce,
                                mše svatá bude obětována na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu pro ostopovické farníky.
                                                 Mše svatá se bude konat před kaplí. 

V pondělí 18.6. pořádá Klub maminek Amálka táborák na farní zahradě. Začátek v 15:00. Jsou zvány maminky s malými dětmi, s tatínky, babičkami a dědečky.
Rovněž v pondělí večer bude probíhat nahrávání zvuku nových zvonů na kapli v Troubsku od 21:30.

V pátek 22.6. večerní mše svatá bude děkovná za školní rok. Připomínám rodičům prožít tuto příležitost s dětmi. Pak jste zváni k tradičnímu táboráku na farní zahradě.  Není to jen pro děti, je to příležitost setkání celého farního společenství.

Na zájezd do kláštera trapistek v neděli 29.7.2018 se zapisujte do listiny v předsíni. Bližší informace u paní Pražákové.

Varhanní koncert 17.6. v našem kostele – v 18:00. Uskutečňuje se v rámci Českého varhanního festivalu.  Účinkující: Adam VIKTORA, varhany a Gabriela Eibenová, soprán