Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - NEDĚLE  23.9.2018 – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky a památky v týdnu:
Středa 26.9. - Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Čtvrtek 27.9. - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek 28.9. - Slavnost SV.VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
Sobota 29.9. - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
                        Výročí posvěcení kaple Všech svatých
NEDĚLE 30.9. 2018 – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mše svaté v týdnu:
Úterý 25.9. – v 18:00 v kapli v Bosonohách –  za Vladimíra a Kristýnu Bartoňkovy a dvoje rodiče                                                                   
Středa 26.9. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích za Františka Kratochvíla, syna Libora a dvoje rodiče               
Čtvrtek 27.9. –  v 18:00 v kapli v Troubsku – za dar uzdravení pro Pavla a Milušku
Pátek 28.9. - v 9:00 ve farním kostele – za Václava Obzinu, Stanislava Vlacha, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
                      v 15:30 ve farním kostele svatební obřad                 
Sobota 29.9. - v 8:00 v kapli v Troubsku – Výročí posvěcení kaple – 1798 – 230 let – za farníky
                        v 15:00 – ve farním kostele svatební obřad    
Příští neděli 30.9. v 7:30 –  za Marii a Rudolfa Kubovy, dvoje rodiče, snachu Annu a duše v očistci
                                         9:00 –   ZA FARNÍKY ( za Marii Koubkovu a manžela )

Díky organizátorům táboráku.

Vyučování náboženství – obdobně jako loni – ve středu
                                           V Troubsku
13:15 - 1-2 třída
                                                                 14:00 – 3-5 třída
                                          V Ostopovicích – 15:00 – společně všechny ročníky

Schůzka ministrantů tento pátek nebude !

Setkání prvokomunikantů –  ve čtvrtek 27. září v Brně na Petrově.

Ohlášky manželství:
Dne 28.9.2018 uzavřou v kostele v Troubsku manželství Michaela Lukášková a Roman Schrutka.
Dne 29.9.2018 uzavřou v kostele v Troubsku manželství Michaela Křivánková a David Rizman.
Pokud je někomu známa nějaká překážka těchto zamýšlených manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Sbírka na diecézi – Slovo otce biskupa letáčky – přihlášky k donátorství

Pro děti – obrázky s tématikou neděle  

Slovo otce biskupa Vojtěcha k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Milé sestry, milí bratři,

před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby mohla přinášet co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste
i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než 2100 donátorů, jed­notlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé „velké ro­dině malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás, která je důvodem naděje pro hmotné zajištění diecéze v budoucnosti.

Také dnešní sbírka je určena pro fond PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěl. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje.

Prosím také o další podporu naší diecéze především modlitbami, pravdi­vým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší, a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí „velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat.

Děkuji za vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte.

Ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

Informace o aktivitách fondu, jeho hospodaření a možnostech, jak se k donátorství přihlásit, jsou k dispozici u východu z kostela.

Kurz partnerstvi