Ohlášky

NEDĚLE 31.5. – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - Hody v Troubsku
                             Tradiční hodová sbírka na potřeby farnosti
                             Končí velikonoční doba

Konání bohoslužeb s omezením
Od 25. května
je možný počet účastníků bohoslužeb 300 osob při dodržení stanovených hygienických podmínek (např. 2 m rozestupy). Nadále se snažme podělit počtem kolem 100 osob. To odpovídá za současných podmínek kapacitě našeho kostela. Při větším počtu využijte prostor v předsíni a otevřených dveří kde je slyšet z reproduktoru.

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 1.6. - Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý 2.6. - Sv. Marcelina a Petra, mučedníků             
Středa 3.6. - památka Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Čtvrtek 4.6. - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek 5.6. - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka – 1. pátek v měsíci
Sobota 6.6. - Sv. Norberta, biskupa – 1. sobota v měsíci
NEDĚLE 7.6. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mše svaté v týdnu:
Úterý 2.6. - v18:00 v kapli v Bosonohách – za Karolínu a Rudolfa Křivánkovy, syna, Boženu Beránkovu, manžela a Cecilii Pazourkovu
Středa 3.6. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za Ing. Františka Slezáka, manželku, rodiče Hnátovy a Josefu Jelínkovu
Čtvrtek 4.6. – v 18:00 v kapli v Troubsku – za rodinu Šilhanovu, Popelkovu a duše v očistci
Pátek 5.6. –  v 18:00 ve farním kostele – za Petra Bílka a dvoje rodiče
Sobota 6.6. - v 10:30 přijme svátost křtu Teodor Martin Michal Kilian.
                     v 18:00 ve farním kostele – mše svatá „nedělní“ - poděkování Bohu za 10 roků manželství
NEDĚLE 7.6. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
                               7:30
–  za rodinu Kamenickou a Kubíčkovu
                               9:00 –  ZA FARNÍKY (za Aloise a Josefu Pelikánovy a ostatní zemřelé příbuzné) - přímý přenos                                                                    

V neděli 31.5. bude kostel  přístupný do zádveří od 10:00 do 18:00 k osobní modlitbě. 
Od 14:00 do 15:00 kostel otevřen k pohovoru, svátosti smíření a k podání Eucharistie.

Biblická otázka pro děti na Slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 31.5. bude na téma  evangelia – Jan 20,19-23.
Bude vyslovena na závěr kázání při přímém přenosu a pak zaslána během nedělního odpoledne.

Od pondělí 25.5. jedna skupina žáků ZŠ Troubsko využívá prostory farního sálu.

Sbírka z neděle 17.5. byla věnována na pronásledované křesťany. Činila 7447,- Kč.
V akci Postní almužna bylo odevzdáno 15 pokladniček tzv. „postniček“. Výnos činil 7.651,- Kč.  Byl předán Oblastní Charitě Rajhrad.
Za obě sbírky upřímné Pán Bůh zaplať.

Na příští neděli 7.6. byla původně plánovaná slavnost 1. sv. přijímání dětí. Z důvodu nemožnosti konat společnou přípravu se bude konat později.

Svatodusni slavnosti

Bible cerver

 

Do kostela s 6 R