Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - NEDĚLE  22.10.2017 – 29. neděle v mezidobí
                                                   Den modliteb za misie – sbírka na misie                                                                                                                                                         

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 23.10. – Sv. Jana Kapistránského, kněze
Úterý 24.10. – Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Sobota 28.10. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
                          Státní svátek
NEDĚLE 29.10. – 30. neděle v mezidobí

Následující týden se budu účastnit duchovních cvičení na Velehradě. Z toho důvodu nebude ve středu vyučování náboženství.

Mše svaté v týdnu:
Úterý 24.10. – v 18:00 – v kapli v Bosonohách – za Josefa a Annu Bělohlávkovy, zemřelou přízeň a duše v očistci
                                         (zastoupí Jiří Paleček – farář v Neslovicích)
Středa 25.10. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích – za Jarmilu Mackovu, manžela a dvoje rodiče
                                          (zastoupí David Ambrož – spirituál na BiGy v Brně)
Čtvrtek 26.10. – v 18:00 v kapli v Troubsku – Na úmysl dárce
                                         (zastoupí Pavel Kafka – biskupský delegát pro ekonom. zajištění diecéze)
Pátek 27.10. - v 18:00 ve farním kostele – za rodinu Továrkovu, Theinerovu a Poledníčkovu
                    Od 17:00 – příležitost ke svátosti smíření
Příští neděli 30.10. – začíná zimní čas !!!

Příští neděli v 7:30 – za Jaroslava Dudíka, manželku, zemřelou rodinu
                             9:00 – poděkování Bohu za 60 roků manželství
                       14,30 – společná modlitba („dušičková“) za zemřelé na hřbitově.
                                    Následuje růžencová pobožnost v kostele

Dnes v 18:00 – ve farním kostele – růžencová pobožnost

Od 25.10. mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova ti, kteří nemohou návštěvu uskutečnit v obvyklé době od 2. do 8.10.

Schůzka ministrantů – Je to pozvání pro chlapce – ministranty, třeba i ty co by se chtěli přidat do řad ministrantů. Scházíme se každý pátek na faře v 16:30. Společně si povídáme a seznamujeme s touto službou, hrajeme hry a jiné. Za pěkného počasí se pohybujeme hlavně venku na zahradě fary.
Těší se na vás Lukáš, Pavel a Miloš

Po dobu mé nepřítomnosti se obracejte na sousední kněze, kontakty jsou u kostelníka pana Kuby nebo pana Křivánka.