Historie

Mapa MoravyJako katolická farnost je Troubsko v zápisech jmenováno již r.1329. V letech 1374-1633 se dostává do rukou nekatolíkům. Od roku 1633 do roku 1687 je přifařeno do Střelic. Roku 1687 je v Troubsku farnost zřízena znovu.

Anna Cecilie Sekenbergová dává stavět v letech 1746-1758 ze zdiva starého kostelíka dnešní kostel. Po založení biskupství v Brně (1777) byl 17. března 1779 troubský kostel znova vysvěcen prvním brněnským biskupem Matyášem Chorinským. Připomíná to letopočet vlevo od vchodu. Při bouři 10. července 1785 shořela šindelová střecha věže. Roku 1790 byla znovu zbudována.

Kostel je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté. Je vystavěn ve slohu střízlivě barokním. Oltářní obraz Nanebevzetí je dílem Josefa Stubenbecka z Brna. Malý obraz nad svatostánkem, představující Početí Panny Marie, pochází od neznámého umělce. Sochy sv. Augustina po pravé a sv. Ambrože po levé straně hlavního oltáře vytvořil Ondřej Schweigel. Od něho jsou i sochy sv. Floriána a sv. Vendelína na bočním oltáři na pravé straně kostela a sochy sv. Barbory a sv. Apolonie na straně levé. Obrazy vedlejších oltářů jsou od Josefa Sterna.

Desetirejstříkové varhany byly postaveny asi r. 1847 Františkem Harbigem z Brna. Původní varhany byly v té dobře přestavěny do kaple v Troubsku.

Troubská farnost ve 20. století