Pořad bohoslužeb 22.-29.10.2017

NEDĚLE 22.10. 29. neděle v mezidobí
9:00 – udílení svátosti biřmování
farní kostel 7:30
9:00
za rodiče Horáčkovy, syna Petra a zetě
za Ludvíka a Růženu Veselých, vnučku Evičku, zemřelou rodinu
PONDĚLÍ 23.10. Sv. Jana Kapistránského, kněze      
ÚTERÝ 24.10. Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa kaple Bosonohy 18:00 za Josefa a Annu Bělohlávkovy, zemřelou přízeň, duše v očistci
STŘEDA 25.10.   kaple Ostopovice 18:00 za Jarmilu Mackovu, manžela, dvoje rodiče
ČTVRTEK 26.10.   kaple Troubsko 18:00  
PÁTEK     27.10. DĚTSKÁ MŠE SVATÁ farní kostel  18:00 za rodinu Továrkovu, Theinerovu a Poledníčkovu
SOBOTA 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů      
ZMĚNA LETNÍHO ČASU!!
NEDĚLE
29.10. 30. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za Jaroslava Dudíka, manželku, zemřelou rodinu
poděkování Bohu za 60 roků manželství