Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 26. týden
NEDĚLE 26.6. 13. neděle v mezidobí farní kostel 


Ostopovice
 
7:30


9:00
 
za Ladislava Mahna, manželku, dceru a  dvoje rodiče


POUTNÍ MŠE SVATÁ v Ostopovicích, ke cti sv. Jana Křtitele, patrona obce, mše svatá bude obětována na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu pro ostopovické farníky
PONDĚLÍ 27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského      
ÚTERÝ 28.6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka kaple Bosonohy 18:00 za Annu Kotáskovu, Stanislava Lenharta a živou rodinu
STŘEDA 29.6. Slavnost sv. PETRA a PAVLA, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze farní kostel Brno - Petrov 13:00
16:00
Mše sv. s rozloučením se zesnulou paní  Boženou Rejdovou  z Bosonoh
 uvedení do úřadu diecézního biskupa Konzbula
ČTVRTEK 30.6. Prvomučedníci  římští kaple Troubsko 18:00 Na poděkování za 49 roků  kněžství
PÁTEK 1.7. První pátek v měsíci farní kostel 18:00 za rodiče Dvořákovy, Svobodovy a živou rodinu
SOBOTA 2.7. Sobotní památka Panny Marie
První Mariánská sobota v měsíci
     
NEDĚLE 3.7. 14. neděle v mezidobí   farní kostel 7:30


9:00
za živou a zemřelou rodinu Chramostovu, Doležalovu, Černouškovu a Musilovu


za Josefa Žižkovského, rodiče a bratra

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com