Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 50. týden
NEDĚLE 10.12. 2. neděle adventní farní kostel 7:30


9:00
za Vojtěcha Macka, manželku, syna a zetě Jana


za Stanislava Šmída, manželku a celou rodinu
PONDĚLÍ 11.12. Sv. Damasa I., papeže      
ÚTERÝ 12.12. Panny Marie Guadalupské kaple Bosonohy 18:00 za Josefa Černouška, vnuka Jana a duše v očistci
STŘEDA 13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice kaple Ostopovice 18:00 za Jana a Anežku Kratochvílovy a duše v očistci
ČTVRTEK 14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve kaple Troubsko 18:00 Za zemřelou Zdeňku Starou
PÁTEK 15.12. Mše svatá pro rodiče s dětmi farní  kostel 18:00 poděkování Bohu za dar života a další Boží ochranu
SOBOTA 16.12.   farní kostel Roráty
6:45
Za farníky
NEDĚLE 17.12. 3. neděle adventní farní kostel 7:30


9:00
za Jaroslava a Annu Helánovy, dceru, syna a dary Ducha svatého


za Marii a Jaroslava Blahovy, dceru, syna, vnučku a vnuka

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com