Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 23. týden
NEDĚLE 4.6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE   farní kostel 7:30


9:00
za Marii Navrátilovu


za rodinu Pillmayerovu, Langerovu a Bulovu
PONDĚLÍ 5.6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka      
ÚTERÝ 6.6. Sv. Norberta, biskupa kaple Bosonohy 18:00 za Jaroslava del Favero, rodiče a manželku Marii
STŘEDA 7.6.   kaple Ostopovice 18:00 za Antonína a Jůlii Tesařovy, zetě Ivana, dvoje rodiče a živou rodinu
ČTVRTEK 8.6. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ farní kostel 18:00 za Jana Putnu a dvoje rodiče
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD OBCÍ
PÁTEK 9.6. Sv. Efréma, jáhna a učitele církve
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní  kostel 18:00 za Annu a Vladimíra Nakládalovy,
snachu Janu a celou živou a zemřelou rodinu
SOBOTA 10.6. Sobotní památka Panny Marie      
NEDĚLE 11.6. 10. neděle v mezidobí   farní kostel 7:30


9:00
za rodiče Gabrielovy a Nešpůrkovy


za Františka Břínka, manželku Martu a celou zemřelou přízeň

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com