Pořad bohoslužeb

NEDĚLE 31.5. Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
farní kostel


farní kostel
/ přímý přenos
7:30


9:00
 
za živou a zemřelou rodinu Chramostovu a Musilovu


ZA FARNÍKY; 
za živou a zemřelou rodinu Strakovu, Sekaninovu, Zedníčkovu
ÚTERÝ 2.6. Sv. Marcelina a Petra, mučedníků kaple Bosonohy 18:00 za Karolínu a Rudolfa Křivánkovy, syna, Boženu Beránkovu, manžela a Cecilii Pazourkovu
STŘEDA 3.6. památka Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků kaple Ostopovice 18:00 za Ing. Františka Slezáka, manželku, rodiče Hnátovy a Josefu Jelínkovu
ČTVRTEK 4.6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze kaple Troubsko 18:00 za rodinu Šilhanovu, Popelkovu a duše v očistci
PÁTEK 5.6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka – 1. pátek v měsíci farní kostel 18:00 za Petra Bílka a dvoje rodiče
SOBOTA 6.6. Sv. Norberta, biskupa – 1. sobota v měsíci farní kostel 18:00 mše svatá „nedělní“ - poděkování Bohu za 10 roků manželství
NEDĚLE 7.6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE farní kostel


farní kostel
/ přímý přenos
7:30


9:00
 
za rodinu Kamenickou a Kubíčkovu


ZA FARNÍKY; 
za Aloise a Josefu Pelikánovy a ostatní zemřelé příbuzné