Pořad bohoslužeb 29.9.-7.10.2018

NEDĚLE 23.9. 25. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za Jaroslava Kuklu, manželku, dvoje rodiče
ZA FARNÍKY - za Václava Strnada, dvě manželky, celou rodinu
PONDĚLÍ 24.9.        
ÚTERÝ 25.9.   kaple Bosonohy 18:00 za Vladimíra a Kristýnu Bartoňkovy, dvoje rodiče
STŘEDA 26.9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků kaple Ostopovice 18:00 za Františka Kratochvíla, syna Libora, dvoje rodiče
ČTVRTEK 27.9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze kaple Troubsko 18:00 za dar uzdravení pro Pavla a Milušku
PÁTEK 28.9. Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa farní kostel 9:00 za Václava Obzinu, Stanislava Vlacha, dvoje rodiče, zemřelou přízeň
SOBOTA 29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů      
NEDĚLE 30.9. 26. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za Marii a Rudolfa Kubovy, dvoje rodiče, snachu Annu, duše v očistci
ZA FARNÍKY - za Marii Koubkovu a manžela
PONDĚLÍ 1.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve      
ÚTERÝ 2.10. Památka svatých andělů strážných kaple Bosonohy 18:00 za Václava Dočekala, manželku, dvoje rodiče
STŘEDA 3.10.   kaple Ostopovice 18:00 za rodinu Pražákovu a Kubovu
ČTVRTEK 4.10. Památka sv. Františka z Assisi kaple Troubsko 18:00 na dobrý úmysl
PÁTEK 5.10. První pátek v měsíci farní kostel 18:00 za rodinu Vítězovu a Chrobákovu
SOBOTA 6.10. První Mariánská sobota v měsíci
Sobotní památka Panny Marie; Sv. Bruba, kněze
farní kostel 8:30  
NEDĚLE 7.10. 27. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za zlepšení zdravotního stavu Honzíka, Boží podporu a ochranu pro něho a jeho rodiče
ZA FARNÍKY - za Radka Haisera, rodinu Potockých