Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 21. týden
NEDĚLE 19.5. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO farní kostel 7:30

9:00
za dary Ducha svatého

za nenarozené děti, Františka Melouna, manželku a rodinu Rousovu
PONDĚLÍ 20.5. Památka Panny Marie, Matky církve      
ÚTERÝ 21.5. Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi kaple Bosonohy 18:00 za Karolínu a Rudolfa Křivánkovy, syna, Boženu Beránkovu, manžela a Cecilii Pazourkovu
STŘEDA 22.5. Sv. Rity z Cascie, řeholnice kaple Ostopovice 18:00 Za Josefa a Miladu Rozmarýnovy
ČTVRTEK 23.5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze kaple Troubsko 18:00 Za Stanislava Pitela
PÁTEK 24.5. Panny Marie Pomocnice
Den modliteb za církev v Číně
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní  kostel 18:00 za Tomáše Marečka, manželku a dvoje rodiče
SOBOTA 25.5. Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Sv. Řehoře VII., papeže
Sv. Marie Magdalény de´ Pazzi, panny
Sobotní památka Panny Marie
     
NEDĚLE 26.5. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE farní kostel 7:30

9:00
za rodinu Kamenickou a Kubíčkovu

za Aloise a Josefu Pelikánovy a ostatní zemřelé příbuzné

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com